CSR • Strony internetowe, sklepy internetowe, video streaming, systemy CMS, płatności on-line, projektowanie i tworzenie stron www, aplikacje internetowe
strony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona góra
Własna strona internetowa - Twoja najskuteczniejsza broń w walce o klienta.
Pozwól, że stworzymy ją specjalnie dla Ciebie!
Nasze projekty
Ostatnie realizacje
strony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona góra
PRO-ECONOMICA
projekt graficzny
oprogramowanie
Strona Programu Aktywizacji Finansowej PRO-ECONOMICA.

Strona internetowa

oparta o Kramework CMS z panelem administracyjnym, rejestaracją uczestników i materiałami dydaktycznymi.
www.pro-economica.org
strony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona góra
4SOUND
projekt graficzny
oprogramowanie
Strona pracowni akustyki i laboratorium wzorującego 4SOUND.

Strona internetowa

oparta o Kramework CMS z panelem administracyjnym i galerią zdjęć.
www.4sound.pl
strony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona góra
Edu-Work.eu
projekt graficzny
oprogramowanie
marketing
Europejski Serwis Edukacji Zawodowej.

Strona internetowa

oparta o Kramework CMS z panelem administracyjnym, wyszukiwarką szkół i newsletterem.

Optymalizacja SEO

i

pozycjonowanie

.
www.edu-work.eu
strony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona góra
Dariusz Sagan
projekt graficzny
oprogramowanie
marketing
Strona artysty rzeźbiarza Dariusza Sagana.

Strona internetowa

oparta o Kramework CMS z panelem administracyjnym i galerią zdjęć.

Optymalizacja SEO

,

pozycjonowanie

i wizytówki.
www.dareksagan.com
strony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona góra
Zamów konsultację
Podaj swój numer telefonu lub e-mail na który skontaktu- je się nasz konsultant, albo wyślij zapytanie z formualrza.
Nasze certyfikaty
Zend Certified Engineer PHP 5.3
Zaufali nam
strony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona górastrony internetowe, sklepy internetowe, strony www, projektowanie stron, tworzenie stron, zielona góra

CSR

Transfer wierdzy i technologii


Nasza firma podejmuje wyzwania nie tylko w sferze biznesowej ale również podejmuje działania realizujące koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu.  Działania firmy realizowane są w określonej rzeczywistości społecznej i wywierają na nią wpływ, dlatego wraz z tworzeniem strategii biznesowej firmy powstawała jednocześnie strategia CSR (ang. corporate social responsibility).

Strategia została stworzona w oparciu o standard ISO 26000 i obejmuje kluczowe dla firmy aspekty zrównoważonego rozwoju zawarte w trzech filarach: Środowisko, Etyka biznesowa i partnerzy biznesowi oraz Odpowiedzialność społeczna.

Interesariusze firmy: klienci, współpracownicy i dostawcy usług, urzędy, społeczność lokalna (w szczególności organizacje pozarządowe).

Główne ryzyka ESG dla branzy IT

 • emisja gazów cieplarnianych
 • konsumpcja energii
 • recykling odpadów elektronicznych
 • eliminacja lub redukcja komponentów niebezpiecznych
 • warunki pracy w łańcuchu dostaw
 • nieuczciwa konkurencja


W kontekście ryzyka branżowego wybrane zostały aspekty kluczowe dla firmy (tzw. materiality matrix) i określony został wpływ jaki firma wywiera na środowisko, społeczność lokalną i otoczenie biznesowe. Następnie ustalone zostały priorytetowe i możliwe metody zmniejszenia negatywnych czynników tego oddziaływania.

Rewizja strategii

Założenia strategii jak i wyznaczone cele są poddawane cyklicznemu przeglądowi. Analizowane są zrealizowane działania i ich efektywność, ponownie analizowany jest wpływ firmy na otoczenie społeczne i wyznaczane są kolejne cele. Strategia jest również aktualizowana i dostosowywana wraz ze wzrostem firmy i pojawianiem się kolejnych obszarów z zakresu odpowiedzialności społecznej.

Filar I: Środowisko – podejmujemy odpowiedzialność i ograniczamy negatywny wpływ firmy na środowisko

Kluczowe ryzyka i zagadnienia zrównoważonego rozwoju

 • redukcja emisji CO2
 • efektywność energetyczna
 • ograniczenie substancji niebezpiecznych
 • recykling i utylizacja sprzętu komputerowego


Realizowane działania

Firma w podejmowanych działaniach kieruje się ideą Zielonego IT, które oznacza projektowanie, produkcję, użytkowanie oraz utylizację komputerów, serwerów i podsystemów (takich jak monitory, drukarki, systemy komunikacji) w sposób efektywny i wydajny przy jednoczesnym minimalnym oddziaływaniu na środowisko.

 • ograniczenie wydruków i używanie papieru ekologicznego
 • redukcja i recykling odpadów papierowych
 • wdrożenie systemu e-faktur
 • całkowite wyłączanie komputerów w porze nocnej i w weekendy
 • wdrożenie systemu wirtualnych spotkań i ograniczenie podróży służbowych
 • używanie energooszczędnego oświetlenia;
 • używanie energooszczędnych urządzeń
 • outsourcing usług hostingowych
 • telefonia voip, ograniczony zakup i utylizacja aparatów telefonicznych


Korzyści i rezultaty

 • redukcja zużycia energii elektrycznej
 • pośrednie obniżenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie ilości podróży służbowych,  energooszczędne urządzenia i drukowanie dwustronne dokumentów
 • ograniczenie kosztów


Planowane

 • działanie edukacyjno-informacyjne dla klientów, dostawców usług oraz osób prywatnych służąca budowaniu świadomości, motywująca do przyjmowania odpowiednich nawyków i upowszechnianiu dobrych praktyk
 • wspieranie inicjatyw ekologicznych i promujących efektywność energetyczną


Filar II: Etyka biznesowa i partnerzy biznesowi

Kluczowe ryzyka i zagadnienia zrównoważonego rozwoju

 • nieuczciwa konkurencja
 • niedotrzymywanie umów i płatności
 • niedotrzymywanie wysokiej jakości produktów i usług
 • brak odpowiednio wykwalifikowanych współpracowników


Etyka biznesu to integralna część sposobu prowadzenia działalności biznesowej. W etyce biznesowej kierujemy się transparentnymi, otwartymi i partnerskimi relacjami ze współpracownikami, podwykonawcami i klientami.

Nasze standardy

 • uczciwość, odpowiedzialność, szacunek w każdym biznesowym działaniu, wewnątrz i na zewnątrz firmy
 • determinacja w przestrzeganiu etyki i norm obowiązujących w firmie
 • odpowiedzialność za wpływ firmy na otoczenie społeczne
 • zapewnianie najwyższej jakości produktów i usług oraz profesjonalnej obsługi

     
Realizowane działania

 • w obszarze rekrutacji – opracowywane procedury dotyczące rekrutacji w oparciu o uczciwe praktyki zatrudnienia i z uwzględnieniem poszanowania równych szans
 • w obszarze współpracy z podwykonawcami i partnerami biznesowymi – dotrzymywanie terminów płatności, zapewnienie ochrony prawa autorskich i własności intelektualnej
 • realizacja zleceń dla klientów – uczciwa konkurencja, reklama i promocja, dotrzymywanie zobowiązań, poszanowanie tajemnicy handlowej i zasady poufności, dbałość o wysoką jakość produktów i usług
 • realizacja zadań na rzecz społeczności lokalnej i budowanie partnerstw z organizacjami pozarządowymi


Planowane

 • wdrożenie procedur dotyczących cyklicznego przeglądu dostawców oraz systematycznego przekazywania w sposób obiektywny opinii o ich pracy, również w przypadku rezygnacji z dalszej współpracy
 • uruchomienie podstrony internetowej poświęconej dostawcom usług i zasadom współpracy
 • wprowadzenie ankiety dotyczącej opinii klientów o współpracy z firmą po zakończeniu realizacji zlecenia
 • wdrożenie rekrutacji online i bazy potencjalnych współpracowników co zapewni firmie możliwość podjęcia współpracy z odpowiednio wykwalifikowanymi osobami na każdym etapie realizacji projektów


Filar III: Odpowiedzialność społeczna

Firma dąży do tego aby w sposób aktywny, etyczny i odpowiedzialny uczestniczyć w życiu społecznym i brać odpowiedzialność za otoczenie, w którym funkcjonuje i na które wywiera wpływ.

Działalność w sferze społecznej to jeden z kluczowych czynników zrównoważonego rozwoju dlatego analizujemy potrzeby społeczności lokalnej oraz wpływ firmy i możliwość wprowadzania pozytywnych zmian w obszarze, który znamy najlepiej, czyli produkty i usługi internetowe. Propagujemy otwartość i gotowość do współpracy gdyż uważamy, że dzięki takiej postawie zbudujemy prawdziwą wartość firmy.

Wybraną formą zaangażowania społecznego jest Partnerstwo z sektorem organizacji pozarządowych, szczególnie w zakresie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, know-how i osiągnięciami w dziedzinie IT.

Podjęte działania

Dotychczasowe zaangażowanie w działalność społeczną realizowane było na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym DALEJ RAZEM mającego swoją siedzibę w Zielonej Górze. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie osobom autystycznym warunków do profesjonalnej rehabilitacji umożliwiającej rozwój. Organizacja skupia ponad 70 rodzin i jest jedyną tego typu wyspecjalizowaną placówką w południowej części województwa lubuskiego.

W ramach prowadzonej działalności biznesowej firma wspierała nieodpłatnie Stowarzyszenie poprzez realizację stron internetowych (w tym strony głównej organizacji) w oparciu o autorski system CMS, ponadto firma zapewniła obsługę stron www, niezbędne prace programistyczne i wsparcie merytoryczne, a także przekazanie sprzętu komputerowego na rzecz członków Stowarzyszenia i wolontariat przy realizacji imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka. Dzięki udzielonemu wsparciu firma przyczyniła się do wzmocnienia możliwości komunikacji organizacji z jej członkami, partnerami i społecznością lokalną w zakresie działalności statutowej oraz realizowanych projektów. Ta współpraca pozwoliła firmie przyjrzeć się z bliska problemom, z którymi boryka się także wiele innych organizacji pozarządowych działających w społecznościach lokalnych.


© 2019 Kramework. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strony internetowe, sklepy internetowe, video streaming, systemy CMS